© CyNMA 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Αγαπητοί φοιτητές ,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες


Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο 19ον Παγκύπριο Συνέδριο  του Επαγγελματικού Συνδέσμου των Νοσηλευτών και των Μαιών της Κύπρου.
Το φετινό θέμα του Συνεδρίου: «Τεκμηριωμένη Πρακτική: Εχέγγυο αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας” φιλοδοξεί, μέσα από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες επισημάνσεις των εργασιών να καταστήσει, κοινωνούς όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της  υγείας.
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα της υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό αφού από αυτό πηγάζει η διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας στο άτομο και την κοινωνία γενικότερα.
Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου οι νοσηλευτες και οι μαιες αποτελούν το πολυπληθέστερο ανθρώπινο δυναμικό στο τομέα της υγείας.
Οι νοσηλευτές και οι μαιες  κατέχουν ρόλους κλειδιά στο χειρισμό των προκλήσεων της δημόσιας υγείας, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαίωμάτων.
Θα πρέπει να ενισχυθεί περεταίρω η συνεργασία μεταξύ των Νοσηλευτικών Φορέων σε ό,τι αφορά στην επιτυχή κατάληξη των τροποποιήσεων στον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο.
Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη στη χώρα μου είναι πλέον απαίτηση από το Νόμο. Η άσκηση του επαγγέλματος αδειοδοτείται από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής νοούμενου ότι προσκομίζονται αποδειχτικά στοιχεία που αφορούν συμμετοχή σε Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Έχουμε προβεί στη θεσμοθέτηση της ΣΕΑ γιατί πιστεύουμε ότι η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί άρτια εκπαιδευμένους νοσηλευτές, που να ανταποκρίνονται με ποιότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας.
Εξάλλου, η συμμετοχή μας στην παροχή υπηρεσιών εστιάζεται στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των ασθενών με κυρίαρχο γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς υγείας των χωρών της ΕΕ με αποκοπές στους μισθούς, απολύσεις, κλείσιμο μονάδων περίθαλψης, περιορισμό στις υπηρεσίες φροντίδας, κλείσιμο ολόκληρων νοσοκομείων, μείωση αριθμού εισδοχής φοιτητών νοσηλευτικής και σημαντικές αλλαγές στα συνταξιοδοτικά σχέδια.
Πιστεύουμε ότι καλά υποκινούμενο, εκπαιδευμένο και επαρκές νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό θα αποτελέσει το κλειδί στην επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που βασίζεται  στη δυνατότητα προσέγγισης και την καθολική πρόσβαση  στις υπηρεσίες υγείας καθώς και συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στη φροντίδα.
Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θυματοποιείται η υγεία με προσπάθειες εξεύρεσης βραχυπρόθεσμων λύσεων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης γιατί στη δικιά μας αντίληψη κυριαρχεί ότι: Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ.
Ανεξάρτητα όμως, βασικά εμπόδια ταχείας υλοποίησης κάποιων αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που έχουν εντοπιστεί είναι:
• Η απουσία σύγχρονων μηχανισμών και μεθόδων αναγνώρισης και ιεράρχησης των προβλημάτων και ιδιαίτερα η απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού, έρευνας και διάχυσης πληροφοριών για την υγεία και
• Η απουσία διαχειριστικής κουλτούρας (managerial culture) σε μια εποχή που η Διοίκηση (management) θεωρείται προϋπόθεση αποδοτικότητας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
Αυτός είναι ο βασικότερος σκοπός του καθιερωμένου πλέον στις συνειδήσεις μας Παγκυπρίου Συνεδρίου του ΠΑΣΥΝΜ για το οποίο θεωρώ  δεδομένη την επιτυχία του.


Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος