18ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Μερικά από τα κείμενα στο δισκάκι μπορεί να χρειαστούν εγκατάσταση Adobe Acrobat Reader στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Ελεύθερη λήψη είναι δυνατή μέσα από την ιστοσελίδα http://get.adobe.com.
 
Στο δισκάκι πρόσβαση μπορούν να έχουν χρήστες προγραμμάτων Windows.
Οι χρήστες Apple μπορούν να περιδιαβάσουν τα περιεχόμενα on-line.
All content in this presentation belongs to CyNMA and in the case of the various presentations to the respective authors.
 
Any use of this content must be with the express permission of the copyright holders

This presentation has been designed to run in Internet Explorer (7 or higher)  or Google Chrome.


You can download the latest Internet Explorer from Windows Update or Chrome from here