Αγαπητοί Συνάδελφοι και συνεργάτες
Αγαπητοί φίλοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών σας καλωσορίζει στο 18ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου:
«Νοσηλευτική και Μαιευτική: Γέφυρα πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας»
Φιλοδοξεί να τονίσει τη σημαντική συμμετοχή των Νοσηλευτών και Μαιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Διαπιστώνεται η ανάγκη εντοπισμού και καταγραφής των τρεχουσών ανησυχιών για τη διαμόρφωση πολιτικής για τις υπηρεσίες υγείας και να παρασχεθεί υποστήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλονται για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της επάρκειας, της ποιότητας και ασφάλειας του συστήματος υγείας της Κύπρου.
Η υγεία θεωρείται ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Με τις εξελίξεις, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, διαφαίνεται ότι οι προσπάθειες που γίνονται για αναδιαμόρφωση των συστημάτων υγείας, επικεντρώνονται σε κριτήρια που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην ίση πρόσβαση και στην ίση παροχή φροντίδας.
Επίσης, η ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα θα πρέπει να αποτελεί τον κύριο στόχο των υπηρεσιών υγείας καθώς το σύνολο των παρεμβάσεων αποσκοπεί στην ασφάλεια και βελτίωση της υγείας του ασθενή.
Οι νοσηλευτές και οι μαίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της κοινωνίας για αντιμετώπιση των προκλήσεων στο τομέα της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να διευκολυνθούν στο έργο τους ώστε να μπορούν να παρέχουν φροντίδα επαρκώς και αποτελεσματικά τόσο σαν ανεξάρτητοι όσο και σαν αλληλοεξαρτώμενοι επαγγελματίες, σε όλα τα επίπεδα, μέσα από την εφαρμογή των απαραίτητων νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων του συστήματος υγείας.
Ευελπιστώ ότι και το 18ο Παγκύπριο Συνέδριο θα ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και θα συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υγείας στον τόπο μας.

 

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος

18ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

«Νοσηλευτική και Μαιευτική: γέφυρα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας»


25 Νοεμβρίου – 26 Νοεμβρίου 2011, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία