14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

"Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φροντίδα Υγείας"

www.cyna.org

president@cyna.org

Menu Options

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2007

Μερικά από τα κείμενα στο δισκάκι μπορεί να χρειαστούν εγκατάσταση Adobe Acrobat Reader στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Ελεύθερη λήψη είναι δυνατή μέσα από την ιστοσελίδα www.adobe.com.

 

Μερικές από τις παρουσιάσεις στο δισκάκι είναι σε μορφή Microsoft PowerPoint και πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα στον υπολογιστή σας για να μπορείτε να τις ανοίξετε.

 

Στο δισκάκι πρόσβαση μπορούν να έχουν χρήστες προγραμμάτων Windows. Οι χρήστες Apple μπορούν να περιδιαβάσουν τα περιεχόμενα on-line σε αυτό το this link.

Presentation and Website Design for CyNMA by