Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών - Members Area
Home Register With CyNMA Request Ticket Request Receipt Conferences
Log-In

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

29ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Διασφάλιση της Υγείας επενδύοντας στην Νοσηλευτική και Μαιευτική

Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός

11-11-2022 - 12-11-2022

Διαθεσιμες θέσεις: 360

Τονίζεται ότι Νοσηλευτές/ Μαίες/ Επισκέπτριες Υγείας θα πρέπει να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ της εγγραφής τους.