Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών - Members Area
Home Register With CyNMA Request Ticket Request Receipt Conferences
Log-In

28ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Νοσηλευτές και Μαίες: Το μέλλον στην φροντίδα υγείας

Οργανωτής: ΠΑΣΥΝΜ

Διαδικτυακά

11-11-2021 Μέχρι 13-11-2021

Σύνολο Διεθνών Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Εκπάιδευσης: 20.00

Διαθέσιμες θέσεις: -20

Κατηγορία
Μέχρι 2021-11-10
Μετά 2021-11-10
Νοσηλεύτριες/τες, Μαίες/υτες, Επισκέπτριες/πτες Υγείας
0.00
0.00
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας
110.00
110.00
Φοιτητής/τρια
0.00
0.00

Τονίζεται ότι Πιστοποιητικό Μοριοδότησης θα εκδοθεί μόνο σε όσους δηλώσουν συμμετοχή ως Νοσηλεύτριες/τες Μαίες/ευτές Επισκέπτριες/πτες Υγείας


Ανώτατο όριο μοριοδότησης 20 ΔΜΣΝΕ. Πιστοποιητικό Μοριοδότησης θα εκδοθεί ηλεκτρονικά στο «Profile Page» του κάθε μέλους του Συνδέσμου