Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών - Members Area
Home Register With CyNMA Request Ticket Request Receipt Conferences
Log-In

29ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Διασφάλιση της Υγείας επενδύοντας στην Νοσηλευτική και Μαιευτική

Οργανωτής: Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών

Ξενοδοχείο Ρόδον, Αγρός

11-11-2022 Μέχρι 12-11-2022

Σύνολο Διεθνών Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Εκπάιδευσης: 10.00

Διαθέσιμες θέσεις: 0

Τονίζεται ότι Νοσηλευτές/ Μαίες/ Επισκέπτριες Υγείας θα πρέπει να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προ της εγγραφής τους.

Κατηγορία
Μέχρι 2022-10-31
Μετά 2022-10-31
Νοσηλεύτριες/τες, Μαίες/υτες, Επισκέπτριες/πτες Υγείας
40.00
60.00
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας
90.00
110.00
Φοιτητής/τρια
30.00
50.00

Τονίζεται ότι Πιστοποιητικό Μοριοδότησης θα εκδοθεί μόνο σε όσους δηλώσουν συμμετοχή ως Νοσηλεύτριες/τες Μαίες/ευτές Επισκέπτριες/πτες Υγείας


Διαμονή Συνέδρων: Το ξενοδοχείο Ρόδον προσφέρει ειδικές τιμές για συνέδρους εσωτερικού που επιθυμούν να κρατήσουν διαμονή με πρόγευμα. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κρατήσουν δωμάτια για διαμονή στο ξενοδοχείο Ρόδον, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν και προβούν στις ανάλογες διευθετήσεις με την διεύθυνση του ξενοδοχείου. Λόγω περιορισμένων διαθέσιμων δωματίων παρακαλείστε όπως διευθετήσετε έγκαιρα την κράτηση σας, δηλώνοντας την ιδιότητα σας ως σύνεδρος του 29ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Τηλ. επικοινωνίας 25521201.